Jobba hos oss

Vilka är vi?

Vi är tekniska konsulter inom energieffektivisering och inomhusklimat i byggnader (från flerbostadshus till avancerade laboratorier). Vi kombinerar praktisk erfarenhet med djup teoretisk expertkompetens. Dotterbolag till Chalmers Industriteknik och en nära koppling till Chalmers Tekniska Högskola. Kombinationen av kompetenser och vårt nära nätverk gör oss speciella – faktiskt helt unika.

Vi har våra kunder bland myndigheter, branschorganisationer, fastighetsföretag och inom industrin. Några exempel: Electrolux, Scania, Astra Zeneca, Wallenstam, Vasakronan, Energimyndigheten, Swedac, Boverket, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, EU.

Är du intresserad av möjligheten att göra karriär hos oss?

Just nu söker vi ingen personal men du kan alltid skicka in en spontanasökan.
Skriv till Per-Erik Nilsson på  info.em @ cit.chalmers.se