Jobba hos oss

Är du intresserad av möjligheten att göra karriär hos oss?

CIT Energy Management är ett framstående konsultföretag som länge varit verksamt inom områdena bebyggelsens energieffektivisering och inneklimat. Nu utvecklas vi vidare och kompletterar vårt erbjudande med området bebyggelsens belastning på den yttre miljön.

Just nu söker vi en Konsult med fokus på energi och miljö!
Läs annonsen här.

Vilka är vi?

Vi är tekniska konsulter inom energieffektivisering och inomhusklimat i byggnader (från flerbostadshus till avancerade laboratorier). Vi kombinerar praktisk erfarenhet med djup teoretisk expertkompetens. Dotterbolag till Chalmers Industriteknik och en nära koppling till Chalmers Tekniska Högskola. Kombinationen av kompetenser och vårt nära nätverk gör oss speciella – faktiskt helt unika.

Vi har våra kunder bland myndigheter, branschorganisationer, fastighetsföretag och inom industrin. Några exempel: Electrolux, Scania, Astra Zeneca, Wallenstam, Vasakronan, Energimyndigheten, Swedac, Boverket, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, EU.