Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag - Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

Open file:
Beskrivning:

Vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Vägledning riktar sig främst till de personer som genomför en energikartläggning i företag som klassas som handels-, tjänste- eller serviceföretag.

Vägledningen är framtagen av CIT Energy Management med stöd av Aktea Energy och CIT Industriell Energi