SWESIAQ-modellen - SWESIAQ:S RÅD VID INNEMILJÖUTREDNINGAR

Open file:
Beskrivning:

SWESIAQ-modellen är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader. Modellen är ett stöd för innemiljöutredare och för beställare av innemiljöutredningar.