Självreglerande kylbafflar ger bra inomhusklimat

  • Publisher: Svensk Byggtjänst
  • Year: 2020
  • Report type:
Beskrivning:

Det går att bygga moderna kontorshus utan kylmaskiner, fjärrkyla och individuell rumsreglering och ändå få ett önskvärt inomhusklimat. Det visar Peter Filipssons ny avhandling om självreglerande kylbafflar.

Artikeln har publicerats av Svensk Byggtjänst. Läsa artikeln här
Mer information om avhandlingen hittar du här