Publications

Title Writer(s) Year
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer , 2018
Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler , 2018
Hinderanalys för energieffektivisering , , , , , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2018
Major energy renovations with the Total Concept method , 2017
Utredningen om energisparlån – Erfarenhetsbedömning av behov och utformning 2017
Konsultperspektiv på Totalmetodiken 2017
Beteendeförändring för energieffektiva storkök 2017
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor , , , , 2017