Publications

Title Writer(s) Year
10 punkter som styr inomhusluften , 2017
A thermal model of an active chilled beam , , , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
SWESIAQ-modellen , et al. 2017
Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem , et al. 2017
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter , , 2017
Nordic Built: The Total Concept as a business opportunity 2017
Totalmetodikens verktygslåda 2017
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , , 2017
Fallstudier HEFTIG , , , , 2016
Winter thermal comfort and indoor air quality in Swedish grade school classrooms, as assessed by the children , , 2016