Publications

Title Writer(s) Year
Energieffektiv storköksutrustning 2020
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse , 2020
Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet , 2019
Vägledning för energikartläggning i stora företag , , , , et al. 2019
Effektreducering i lokalfastigheter , 2019
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen , 2019
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. , et al. 2019
Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn , et al. 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning , 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019