Publications

Title Writer(s) Year
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016
Utveckling av energiuppföljningssystem , , , 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter , 2020
Utvärdering och framtidsanalys av SolEl-programmet , 2011
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla , , , 2015
Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017 2018
Utredningen om energisparlån – Erfarenhetsbedömning av behov och utformning 2017
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus , , 2013
Users’ Perceptions – Experiences from Swedish and Danish Office Buildings , 2004
Uppvärmning av byggnader – Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. , , 2007
Ultrafine particles produced by ozone/limonene reactions in indoor air under low/closed ventilation conditions , , , , 2008
Trafik, rökning, stearinljus och stekning 2005