Publications

Title Writer(s) Year
Lönsam energieffektivisering för fastigheter med helhetsmetod 2020
Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization , , et al. 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler , 2020
D2.2 Report on EPC best practices , , et al. 2020
Self-Regulating Active Chilled Beams 2020
IMD – av värme i befintlig bebyggelse , 2020
Modelling of rooms with active chilled beams , , , 2020
D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution , , et al. 2020
Snabbare digitalisering av bebyggelsen , 2020
High Temperature District Cooling: Challenges and Possibilities Based on an Existing District Cooling System and its Connected Buildings , , , 2020
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix , , et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år , , , 2020