Publications

Title Writer(s) Year
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Needs of Support for Swedish Property Owners to Implement More Energy 2018
Criteria for Sustainable Buildings in Sweden , 2018
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl , 2018
ElectriCity Indoors , 2018
Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland , , 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
Visualisering av Energianvändning i Lokaler , , 2018
Att bygga ett energieffektivt hotell , 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler – Kompletterande krav 2018
Förstudie: Energikartan , 2018