Publications

Title Writer(s) Year
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen , 2019
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. , et al. 2019
Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn , et al. 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning , 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn , , 2019
Building status obtained before renovating multifamily buildings in Sweden , , 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok , , , , , 2019
Kontorshyresgäster ställer tuffa krav på innemiljön 2019
Energiklassning av byggbodar , , 2019