Publications

Title Writer(s) Year
Förstudie: Energikartan , 2018
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer , 2018
Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017 2018
Hinderanalys för energieffektivisering , , , , , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2018
Konsultperspektiv på Totalmetodiken 2017
Beteendeförändring för energieffektiva storkök 2017
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor , , , , 2017
Handel – så gjorde vi 2017
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017