Publications

Title Writer(s) Year
ElectriCity Indoors , 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
Visualisering av Energianvändning i Lokaler , , 2018
Att bygga ett energieffektivt hotell , 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler – Kompletterande krav 2018
Förstudie: Energikartan , 2018
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer , 2018
Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler , 2018
Hinderanalys för energieffektivisering , , , , , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2018