Publications

Title Writer(s) Year
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2018
Konsultperspektiv på Totalmetodiken 2017
Beteendeförändring för energieffektiva storkök 2017
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor , , , , 2017
Handel – så gjorde vi 2017
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017
10 punkter som styr inomhusluften , 2017
A thermal model of an active chilled beam , , , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
SWESIAQ-modellen , et al. 2017