Publications

Title Writer(s) Year
Komfortkyla 2001
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 1 , , 2000
God inomhusmiljö 2000
Solubility of HFC Refrigerants in Long-Chained Hydrocarbons and Pentaerythritol Esters 1999
Fjärrvärmekunders värme- och effektbehov 1996
Airborne contaminents in office buildings 1994
Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings 1994
Lagring och analys av mätdata i persondator 1992
Storskalig solvärmeteknik i Sverige 1988