Publications

Title Writer(s) Year
Quality assurance of indoor environment and energy use , 2005
An Eco-factor method for assessment of building performance , 2005
Smutsig luft – inget att ta in i husen 2005
Trafik, rökning, stearinljus och stekning 2005
30°C ute och 25°C på kontoret – utan kylmaskin 2005
Krav på specifik fläkteleffekt (SFP) i nyare lokalbyggnader , , 2005
Tappvarmvattenanvändning på hotell , , , 2004
Användarprofiler för hyresgästel i kontorsbyggnader – mätningar i tre moderna kontorshus , 2004
Users’ Perceptions – Experiences from Swedish and Danish Office Buildings , 2004
Energy savings by installing variable air volume systems (VAV) in existing office buildings , 2004
Achieving the Desired Indoor Climate , , , , et al. 2003
Individuell värmemätning i flerbostadshus , 2003