Publications

Title Writer(s) Year
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix , , et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år , , , 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning över 10 GWh per år , , , 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar , 2020
Performance evaluation of a direct ground-coupled self-regulating active chilled beam system , , , 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020
Energieffektiv storköksutrustning 2020
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse , 2020
Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet , 2019
Vägledning för energikartläggning i stora företag , , , , et al. 2019
Effektreducering i lokalfastigheter , 2019