Publications

Title Writer(s) Year
Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use , , et al. 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter , 2020
Electrostatic Precipitators as an Indoor Air Cleaner , , et al. 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem , , , 2020
Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser 2020
Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet , , 2020
Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag , , et al. 2020
Självreglerande kylbafflar ger bra inomhusklimat 2020
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes , , et al. 2020
Lönsam energieffektivisering för fastigheter med helhetsmetod 2020
Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization , , et al. 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler , 2020