Publications

Title Writer(s) Year
Guidelines with routines and documentation for handling energy requirements within the building process , , , 2020
Not even close to the goals – A “snapshot” of Swedish property owners’ energy renovation plans , 2020
Ekonomiskt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus , 2020
Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use , , et al. 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter , 2020
Electrostatic Precipitators as an Indoor Air Cleaner , , et al. 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem , , , 2020
Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser 2020
Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet , , 2020
Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag , , et al. 2020
Självreglerande kylbafflar ger bra inomhusklimat 2020
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes , , et al. 2020