Publications

Title Writer(s) Year
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok , , , , , 2019
Kontorshyresgäster ställer tuffa krav på innemiljön 2019
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Needs of Support for Swedish Property Owners to Implement More Energy 2018
Criteria for Sustainable Buildings in Sweden , 2018
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl , 2018
ElectriCity Indoors , 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
Visualisering av Energianvändning i Lokaler , , 2018
Att bygga ett energieffektivt hotell , 2018