Publikationer

--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
Titel Typ Författare År
Solar Keymark -High qualitative testing of solar collectors 2003
Målinger på ventilationsanlæg med lavt elforbrug i nyere kontorbygninger 2003
Lavt elforbrug til ventilation – Gode råd i projekteringsfasen , 2003
Energieffektivitet , 2002
Brugerundersøgelse af avanceret energiteknik i kontorbygninger 2002
Energieffektivisering i komfortkylsystem , 2001
Reglerstrategier och beteendets inverkan på energianvändning i flerbostadshus , 2001
Energiberäkningsprogram för byggnader 2001
Individuell reglering av rumsklimat 2001
Köldmedier 2001
Komfortkyla 2001
Miljöpåverkan från byggnaders energisystem , , 2000