Lönsam energieffektivisering för fastigheter med helhetsmetod

  • Publisher: Energivärlden
  • Year: 2020
  • Report type:
Beskrivning:

Vår VD Per-Erik Nilsson har blivit intervjuad för en artikel i Energivärlden. Artikeln handlar om hur man i Skövde och Osby använder man verktyget Totalmetodiken för att kartlägga behov och planera åtgärder i kommunens lokalfastigheter.

Läs artikeln i sin helhet här

Vill du veta mer om Totalmetodiken kontakta Per-Erik.