Kontorshyresgäster ställer tuffa krav på innemiljön

Beskrivning:

Peter Filipsson har intervjuats av VVS Forum där han pratar om resultaten från förstudien “Enkät för utvärdering av brukarkomfort”.

Resultatet från förstudien hittar du här
Artikel finns i VVS Forum, 2019 nr 1, sid 44-45