Kontorsgäster ställer tuffa krav på innemiljö

Beskrivning:

Peter filipsson har intervjuas av VVS Forum där han pratar om reultatet från förstudien Enkär för utvärdering av brukarkomfort.

Resultatet från förstuden hittar du här
Artikel finns i VVS Forum, 2019 nr 1, sid 44-45