Publications

Title Writer(s) Year
Storskalig solvärmeteknik i Sverige 1988
Lagring och analys av mätdata i persondator 1992
Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings 1994
Airborne contaminents in office buildings 1994
Fjärrvärmekunders värme- och effektbehov 1996
Solubility of HFC Refrigerants in Long-Chained Hydrocarbons and Pentaerythritol Esters 1999
God inomhusmiljö 2000
Miljöpåverkan från byggnaders energisystem , , 2000
Komfortkyla 2001
Köldmedier 2001
Individuell reglering av rumsklimat 2001
Energiberäkningsprogram för byggnader 2001