Publications

Title Writer(s) Year
Winter thermal comfort and indoor air quality in Swedish grade school classrooms, as assessed by the children , , 2016
What is needed for a market breakthrough in the construction of passive houses, and the conversion of existing buildings to passive houses , , , 2012
Visualisering av Energianvändning i Lokaler , , 2018
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl , 2018
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning , et al. 2012
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning 2009
Ventilationstekniken i Historien/History of Ventilation Technology , 2016
Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens kvalitet 2016
Ventilationsfilter och ultrafina partiklar , 2013
Ventilation i BBR och andra regelverk 2008
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus , , 2009