Publications

Title Writer(s) Year
Inspection of ventilation systems 2021
Smarta stadsdelar , 2021
Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet , , 2021
Ny samverkansmodell hyresgäst – fastighetsägare , 2021
Klimatfrågan i beslutsprocessen , , 2021
Energifrågor inom organisationer , , 2021
Kompletterande energikrav i byggregler , 2020
Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering , , , , 2020
Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag , , et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag , , et al. 2020
Study of the measured and perceived indoor air quality in Swedish school classrooms , , et al. 2020
A certification scheme for operation of buildings with well-planned and ambitious environmental improvements , 2020