WS För hyresgäster om Gröna hyresavtal

2019-12-03

Start: 14:00:00

Utformning av ny samverkansmodell –  Gröna hyresavtal

Ett Grönt hyresavtal kan betraktas som ett kontrakt mellan fastighetsägare och hyresgäster att genomföra åtaganden för att exempelvis förbättra energiprestanda och reducera byggnadens negativa miljöpåverkan. Intervjustudien i rapporten “Kartläggning – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster” konstaterar dock att det är svårt att uppvisa konkreta resultat som de Gröna hyresavtalen bidragit till. Några bidragande orsaker kan vara avsaknad av konkret samverkan, uppföljning samt spridning av erfarenheter och goda exempel. Vi ser därför att det finns behov att genomföra ett projekt för att utveckla befintliga Gröna hyresavtal och testa den utvecklade versionen tillsammans med några hyresgäster och fastighetsägare.

Nu har du möjligheten att delta i en workshop för att påverka det kommande projektets inriktning, lämna synpunkter eller vara med i projektet! Ta chansen att delta för att ge dina tankar och idéer på hur det Gröna hyresavtalet kommer utvecklas inför framtiden.

Målgrupp: Hyresgäster intresserade av att utveckla samverkan mellan hyresgäster och fastighetsägare.

Mer information och anmälan här

Mer information om Beloks fördjupningsområde Samverkan, här.