Webbinarium: Kompletterande krav till BBRs energiprestandakrav

2020-06-16

Start: 09

Vill du vara med och diskutera hur framtida krav på byggnaders energiprestanda ska se ut?

Ta då chansen att delta vid något av följande tillfällen:

  • Onsdag 3 juni kl. 9.00 – 11.00
  • Tisdag 9 juni kl. 10.00 – 12.00
  • Tisdag 16 juni kl. 9.00 – 11.00

Boverkets nya energihushållningsregler planeras att träda i kraft 1 juli 2020. De nya reglerna innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktor vid framräkning av en byggnads energiprestanda, samt att kravnivåerna för en byggnads primärenergital och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient justeras.

Men räcker de nya kraven för att säkerställa att byggnader uppförs med goda egenskapskrav när det gäller byggnadens klimatskärm? Kan en god energihushållning upprätthållas under byggnadens hela livslängd trots ändring av installationssystem eller verksamhet? Behövs kompletterande krav som säkerställer att byggnadens energibehov blir lågt?

Webbinariet hålls av Åsa Wahlström och Mari-Liis Maripuu, CIT Energy Management på uppdrag av Energimyndigheten och Boverket.

Webbinariet hålls via Zoom, digital länk förmedlas anmälda deltagare inför mötet.

Läs mer och anmäl dig här.