Träff för Resurseffektiv livsmedelshantering

2019-09-17 -- 2019-09-18

Start: 12:00:00

Ett möte för resurseffektiv livsmedelshantering kommer att äga rum den 17-18 september på Victory Hotel i Stockholm. Under den 17 september kommer vi att få höra om vilka stöd som finns att söka under hösten och våren, lära oss mer om nya lagkrav för byggnadsautomation samt att vi kommer att jobba i grupper kring pågående förstudier och utarbeta nya områden att dyka djupare i.

Den 18 september är endast till för medlemmarna i nätverket. Om du är osäker på om du är medlem eller inte. Ta kontakt med Pauline Ekoff eller Josep Termens, CIT Energy Management.

Sista anmälningsdag har passerat.
Frågor? Kontakta pauline.ekoff@cit.chalmers.se

Mer information om nätverket ReLivs (tidigare BeLivs)