Renovera klimatsmart – fortsättning, distans

2021-02-05

Start: 08:00 - 12:00

Vill du införa eller erbjuda energiekonomiskt effektiva åtgärder till din kund? Vill du energieffektivisera och samtidigt förbättra den termiska komforten och luftkvaliteten inomhus? Det här är utbildningen som ger dig kunskap att ta fram lönsamma åtgärdspaket vid energieffektivisering.

Under utbildningen får du viktig kunskap om energieffektivisering av byggnader i samband med renovering. Utbildningen består av två delar som ges vid separata tillfällen, där genomgången Del 1 är ett förkunskapskrav för Del 2.

I Del 2 får du kunskaper om hur byggnaders tekniska status kan fastställas och hur ekonomiskt lönsamma åtgärdspaket för olika byggnadstyper tas fram. Vi går igenom vanligt förekommande åtgärder på klimatskal och installationer, och hur du hanterar ekonomiska verktyg för att ta fram lönsamma åtgärdspaket. Utbildningen är 4 timmar lång.

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan CIT Energy Management, Byggföretagen och Chalmers med delvis finansiering av Västra Götalandsregionen.

Mer information och anmälan via Byggbranschens Utbildningscenter
Läs mer om del 1