Renovera klimatsmart – distans

2021-01-26

Start: 08:00-11.00

Vill du lära dig mer om energieffektivisering och hur du kan använda den kunskapen att maximera din affärsmodell och skapa merförsäljning eller högre värde i fastigheten?

Under utbildningen får du viktig kunskap om energieffektivisering av byggnader i samband med renovering. Utbildningen består av två delar som ges vid separata tillfällen, där genomgången av denna kurs är ett förkunskapskrav för fortsättningskursen.

I den här delen får du lära dig om olika incitament och mervärden såsom kostnadsbesparingar, förbättrat inneklimat, stärkt miljöarbete, mm. Vi går även igenom exempel på affärsmodeller för merförsäljning och samverkansavtal. Utbildningen är 3 timmar lång.

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan CIT Energy Management, Byggföretagen och Chalmers med delvis finansiering av Västra Götalandsregionen.

Mer information och anmälan via Byggbranschens Utbildningscenter
Vill du veta mer om del 2?