Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1) – online

2020-11-11

Start: 09:00:00

Lars Ekberg hos oss på CIT Energy Management anordnar på uppdrag av Energi & Miljö tekniska föreningen en kurs i inne klimatteknik för fastighetsdrift (R1).

Datum och tid: 11 november 2020
Plats: Online
Kostnad medlemmar: 2.395 kr ex moms.
Kostnad icke medlemmar: 3.150 kr ex moms.

Anmälan och mer information på Energi & Miljö tekniska föreningens hemsida