Laddinfrastruktur Workshop

2020-10-28

Start: 13:00 - 15:00

BeBo och Belok bjuder in till workshop kring genomförd medlemsdialog och satsningar inom Fördjupningsområde Laddinfrastruktur

I den framtida smarta staden ses laddinfrastruktur och elektrifiering av fordonsflottan som en stor möjlighet till att skapa ett flexibelt energisystem.

Under året har BeBo och Belok drivit en medlemsdialog inom Fördjupningsområdet laddinfrastruktur, med syfte att utreda hur ser medlemmarnas arbete ut kring laddinfrastruktur, var står man i dagsläget, vilka hinder och möjligheter står de inför?

Nu bjuder nätverken in till workshop där vi redovisar vad dialogen lett till samt en bredare diskussion kring dessa frågor och vad nätverken kan bidra med.

Agenda:

  • Presentation medlemsdialog och Fördjupningsområde Laddinfrastruktur
  • Workshop

Anmäl dig senast 26 oktober.

Workshopen riktar sig till fastighetsägare och förvaltare av byggnader, leverantörer av laddinfrastruktur, intresserade av ämnet mm